Didaktický seminář PhD pro studenty FSS/44PP1, FSS/44KP1, FSS/VYUKA

Diplomové a magisterské práce (Mgr. Nytra)

Divadlo utlačovaných jako inovativní způsob sociální práce

Rozšíření a rozvoj vědeckovýzkumného týmu OU, FSS

Seminář k bakalářské práci - Sociální práce

SGS - Faktory ovlivňující formu náhradní rodinné péče