Důležité informace

 • Do Moodle se přihlásíte svým uživatelským jménem a heslem jako na Portál Ostravské univerzity.
 • Doporučujeme používat internetový prohlížeč Mozilla Firefox.
 • Problémy s přihlášením řeště s p. Petrou Bischof Tomešovou na e-mailu: konta@helpdesk.osu.cz.
 • Problémy s Moodle piště na elearning@helpdesk.osu.cz.
 • Problémy s výukou, úkoly.... pište vyučujícím daného předmětu.


Important information

 • Log into Moodle with your user name and password as the portal to the University of Ostrava.
 • We recommend using a web browser Mozilla Firefox.
 • Problems logging in, solve the Mrs. Petra Bischof Tomešová e-mail: konta@helpdesk.osu.cz.
 • Problems with the Moodle write to elearning@helpdesk.osu.cz.
 • Problems with teaching, tests, assignments .... write the teacher of the subject.

  News

  (No announcements have been posted yet.)